Ellebjerg skole 1997 001

Ellebjerg skole 1997 – Lærerstaben.

Forrest f.v.: – Anne-Mette NN – x.
Anden rk. f.v.: – Eva NN – Anette NN – Kate NN – Heidi Stabel – Edvin Steen Jensen – Flemming NN – x – Ove Jespersen – Annette NN.
Tredje rk. f.v.: – Lone NN – x – Tina NN – Ruth Lassen – Helle Brodersen – Helle NN – Kirsten NN – Jytte NN.
Fjerde rk. f.v.: – Michael Hass (skolebetjent) – Liselotte NN – Lone NN – Peter NN – Jytte Petersen – Cille NN – Susanne NN – x – x.
Bagerst f.v.: – Klaus Thigemann – Søren Herold – Henning Wiese – Martin Kaar – Peter Schmidt – Kåre Landgren – Henrik Bernth – Bente NN.

Udbred kendskabet til Arkivet.