7ellebjerg1954-IVmv

Ellebjerg skole 1954 – IVv Mellem

Klasselærer: Herluf “Huddi” Madsen. Forrest f.v.: – Flemming Færgested – Thomas NN – x. 2. rk.f.v.: – Hanne Albinusen – Lilly Ingstrup – Ulla Rasmussen – Rita Hansen – Birgit Rasmussen – x – “Nuller” – Lis Hansen. 3. rk.f.v.: – x – x – Gunver Andersen – Rita NN – Gerda NN – Inge NN – Ane Lis Jørgensen – lærer Herluf “Huddi” Madsen.

Udbred kendskabet til Arkivet