Ellebjerg skole 1960 IV v 001

Ellebjerg skole 1960 IV v

Klasselærer: Sven Sørensen.
Forrest f.v.: – Tommy NN – x – Mogens NN – John Hansen.
Anden rk. f.v.: – x – Birgit Bowmann – x – Sven Sørensen – Anne Jensen nu Freitag – Annette NN – x.
Tredje rk. f.v.: – Steen Hansen – x – Erling NN – x – John NN – Algot NN.
Bagerst f.v.: – x – Leif NN – x – x Ingolf NN – x.

Udbred kendskabet til Arkivet.