Ellebjerg1957-IIIv-2

Ellebjerg skole 1957 IIIu Mellem

Klasselærer: Sven Sørensen. Forrest f.v.: – Jette Bird – Ole Steen Pedersen – Kurt Christiansen – Palle Sørensen – Yvonne Johansen. 2. rk. f.v.: – Ina Sørensen – Jette West Hansen – Else Nielsen – Ilona NN – Kirsten Carøe – Wencke NN – Grethe Nickelsen – Lizzie Petersen gift Jensen – Ulla Bech – Lillian NN. Bagerst f.v.: – Henrik Graabæk Jensen – John Albrechtsen – Vagn “Lange Vagn” Petersen – Per Jensen – Ralf Sørensen – Freddy Haugeby – Hasse Greiss Persson – Per Ingmann Nielsen – Torben Andersen – Erik Døssing – lærer Sven Sørensen. Giver: Lizzie Jensen i Lokalarkivet 27/1 2014 Bjarne Weyhe..

Udbred kendskabet til Arkivet.