Ellebjerg 1975 IIIrv

Ellebjerg skole 1975 IIIrv

3 lærere: Gunnar Blicher Lassen – Inger Marie Jørgensen – Bent Christiansen.
Forrest f.v.: – Tina Standager Hansen – x – x – Lene Sennov.
2. rk. f.v.: – Inger Marie Jørgensen – x – Annett Kjær Hansen – Tom Rabing – x – Bent Christiansen.
Bagerst f.v.: – Pernille Walløe – John Stærfeldt Glerup – Keld Godsk – Kim Hendriksen – Frits Jensen – Klaus Olsen Karl Christensen – Gunnar Blicher Lassen.
Giver: John Stærfeldt Glerup ad Facebook 24/8 2014 Bjarne Weyhe

Udbred kendskabet til Arkivet.