IIIs

Ellebjerg skole 1976 IIIs

Klasselærer: Eigil Pallesen.

Forrest f.v.: – Helen Sørensen – Jytte Jensen -Hanne Petersen Bente Hansen – Mette Hansen.

Anden rk. f.v.: – Johnny Olsen – Connie Hoffmann – Marianne Olsen – Kirsten Petersen – Eigil Pallesen.
Bagerst f.v.: – Lærer John Munthe – Mariane Andresen – Karin Nielsen – Henrik Topp – Henrik Christensen – Karsten Jespersen – Kim Caver – Marianne Jørgensen – Lotte Hald.

Giver: Mogens Skjolding i Arkivet 19/8 2019 Bjarne Weyhe

Udbred kendskabet til Arkivet.

Skriv et svar