Ellebjerg 1964-IIIru

Ellebjerg skole 1964 IIIu Realklasse

Klasselærer: K.V. Hansen.

Forrest fra v.: Judith Olsesen – Birgitte Dunker – Hanne Angermann Rasmussen – Inger Christensen – Jytte Jørgensen – Margit Jensen – Vivi Andreasen. 2. rk. f.v.: John Nielsen – Ilse Jensen – Irene Brøndum – Kirsten Bidstrup – Berit M. Jensen – Frank Holm Christensen – lærer K. V. Hansen. 3. rk. f.v.: Erik Høltermand – Erik Groth Petersen – Svend Ove Hansen – Torben Jensen – Peter Holmen Thomsen – Brian Jensen. Giver: Søren Meyer ad mail 4/3 2014 Bjarne Weyhe

Udbred kendskabet til Arkivet.