1Ellebjerg1957-realklasse

Ellebjerg skole 1957 Realklasse

Klasselærer: – Børge “BØF” Jensen. forr.tv: – Hans Harbøll – Regin Zimmermann – Bent Stenkvist – Jørgen Ødegaard – John Thomsen – Geert E. Petersen – Jørgen F. Andreasson. 2.forr.tv: – Inge Steen Hansen – x – Annelise Søeballe – Kirsten Bøttern – Sonja Waast – Grethe Rasmussen – læreren. 2.bag.tv: – x – Alice Oppelstrup – Lisbeth Larsen – Gurli NN – Maiken Andersen – Annette Rasmussen – Inge Levin – Aase Ruud Nielsen. bag.tv: – Evelyn Larsen – Lis Astrup Christense – Hanne Skovgaard – Lis Halvorsen – Lis Larsen – Kâthe Thomsen – Hanne Mortensen. Giver: Søren Meyer (tekstuddr fra Facebook pr. 25/1 2009 – samt supplering pr 20/9 2010 af Geert E. Petersen & Niels A Olsen)..

Udbred kendskabet til Arkivet.