dhata7ph-1017-13032013

HF/ Kalvebod.

Da Trafiklegepladsen skulle anlægges blev en del af HF/ Kalvebod fjernet og beboerne skulle selv nedrive deres huse. En af dem brændte sit hus af, så brandvæsenet måtte rykke ud.

Udbred kendskabet til Arkivet.