Børn fra Stradellasvej1951ca.-

Børn fra Stradellasvej 1951ca.-

Forrest f.v.: – Pt. ingen kendte navne.
2. rk. f.v.: – x – x – x – x – x – x – x – Urbaniak – x – Gitte Madsen.
Bagerst f.v.: – x – x – x – x – x – x – x -Jytte Hundborg – x – Lone Madsen.

Udbred kendskabet til Arkivet.