Teglholmsgården 1950 ca.

Børn fra 1950 Teglholmsgården

Billedet er fra Teglholmsgården,,ud mod Stubmøllevej ved nedgangen til vaskekælderen.
Forrest f.v.: – x – x – x – x – x – x – x – Gert Sundberg – x – x – x – x.

Udbred kendskabet til Arkivet.