1958_Borgmester_Christiansens_Gade

Karré 17 i 1958 Borgmester Christiansens Gade, Glucksvej

Forrest f.v.: – x – x – x – Inge Jensen – x – x – x – Peter Jørgensen.
2. rk. f.v.: – x – x – x – x – Inger “Baby” NN – x – Birthe Koch – Inge Larsen – Vivi Olsen.
Bagerst f.v.: – Lotte Jensen – x – x – Per Eggerth – x – x – Hanne Koch – x – Jytte Koch – x – x – Janne Jensen

Udbred kendskabet til Arkivet.

Skriv et svar