BrnKarré16-1953-1

Karré 16 i 1953. P. Knudsensgade 72-78/Hørdumsgade 57-61.

Siddende på bænk tv.: – Finn Andersen – Annie Hultberg – Kirsten Andersen – Lone Annemann -x – x – Niels Christiansen – x. Bagerst stående tv.: – Erling Jacobsen – Tonny Jensen – Preben Jacobsen(med hue) – John Jacobsen – Ralph – Ole – Lars Christiansen -Irene Leonhart – Bente Hultberg – x – x – x. Facebook Preben Jacobsen 2/6 2011 Bjarne Weyhe samt Lis Fischer.