Karre 15 1960

Karre 15 1960 P. Knudsensgade 124-134/Hørdumsgade 81.

Siddende foran: x.
Forrest f.v.: – x – x – x – x – x – x på skødet – John Sørensen – Linda Haasum – Pia Haasum.
.Bagerst f.v.: – x – Merethe Lundgreen – Dorit Saurbrey – x – Bent Ringholm – Jørgen Pedersen – x.
Giver: Giver Dorit Sairbrey via Poul Gadegaard Lyng ad Facebook 7/11 2015 Bjarne Weyhe

Udbred kendskabet til Arkivet

Skriv et svar