frhlm21.sept958-1

Konfirmation 21-09-1958 i Frederiksholms kirke.

Præst Kai Lænkholm. Dr. opslag > Pi. opslag 136> Forreste rk. længst th: – Lis Steffensen. Mellemste rk.fv.: – Per Steffensen – nr. 4 f.h.: – Ole Rosenkrands (Knudsen) og nr. 3 fra h.: – Holger Rønnow (Jensen). Herefter angiveligt i h.t kirkebogen, uplaceret: – Poul Jensen – Henning Toft – Finn Holck – Kjeld Grandahl – Charli Thomsen – Niels Overbye – Ernst Larsen – Willy Sørensen – Per Mikkelsen – Aage Olsen – Ole Petersen – Frank Olsen – Erik Malm – Ove Nielsen – Jan Brovad – Preben Møller – John Nielsen – Per Schou Jensen. Pi.: – Grethe Hennings – Mariann Poulsen –

Udbred kendskabet til Arkivet.