konf19601020frhlm_001-2

Konfimation 02-10- 1960 i Frederiksholm kirke.

Præst: Mogens Gottlieb. Kirkebog: Dr. opslag 75. Pi. opslag 160. Forrest f.v.. – Lone Margrethe Rasmussen – Lisbet Druedal Nielsen – Sussi Vædele – x – x – Alice Villumsen – Merete Seidelin – Karin Mathiesen. 2. rk. f.v.: – x – x – x – Vivi Sandberg – Vibeke Schröder – x – x -Søren Petersen – Ole Rejkjær Nielsen – Lilian Svensson – x. Bagerst f.v.: – Finn Hansen – Jørn Bennedsen – Sten Erichsen – Jørgen Halvorsen – pastor Mogens Gottlieb – Ole Erlandsen – Gert Stougaard – Gert Luthmann (Nielsen) – Bjørn Olsen – Torben Hinrichsen – Tonny Albert Munneche. Ikke placeret: Pi.: – Ingrid Jensen – Lone Rasmussen – Annie Jensen – Britta Petersen – Marianne Pedersen – Annie Høvring – Giver: Gert Stougaard i arkivet 17/2 2014 Bjarne Weyhe

Udbred kendskabet til Arkivet.