konf21091958frhlm–2

Konfirmation 21-09-1958 i Frederiksholms kirke.

Præst Kai Lænkholm. Dr. opslag 43>Pi. opslag 128>. Forrest f.v.: – Dorrit Grønager – Lis Eskildsen – x – Hanne Stehn g. Jensen – x – x – Inger Løth Hansen g. Nielsen – x – x – x. Anden rk.f.v.: – Lene – Jan Basbøll Grønning Jensen(eller næste?) – x – x – x – x – Kai Lænkholm – x – x – x – x – x – Ulla Marie Sørensen – Lene Leifhøj.
Bagerst f.v.: – Steen Reidl – x – x – x – x – x – x – x – x – Anni? – x. Giver (+ navne): Hanne Stehn gift Jensen – pr. 23/1 2012. I h.t. kirkebogen: Dr.: – Finn Jensen – Erik Stoltz – Rubi Andersen – Jean Jørgensen – Bent Kyhl Jensen Kjeld Johansen – Henning Jørgensen – Jens Andersen – Ib Aagaard Hansen – Ole Olsen – Erling Lund – Kurt Grøndahl – Jesper Jespersen – Jørgen Jespersen – Kurt Petersen. Pi.: – Lene Juhl – Birthe Rasmussen – Grethe Jensen – Inger Pedersen – Kirsten Schlosser – Ingelise Haasum – Lone Hansen Grethe Thornsen – Karin Nielsen – Jette Schjødtsøn – Tenna Carlsen – Randi Andersen – Lis Eskildsen – Jette Olsen.