19630331SjælrKr

1963-03-31 Konfirmation i Sjælør Kirke

Præst: Sv. Th. Bowmann. Forrest f.v.: – Rita Munk Jensen – x – x – x – x – Inge-Lise Vesth Mayes Anden rk.f.v.: – Per NN – x – x – Sv. Th. Bowmann – x – Søren Ludvigsen – x. Bagerst f.v.: – Frank Nielsen – Erling Larsen – Dan Bøge Henriksen – Knud Bøge Henriksen – x – Jesper Larsen. Giver: Jesper Larsen, navne af Søren Meyer ad Facebook 23/3 2012 Bjarne Weyhe

Udbred kendskabet til Arkivet.