Månedens billede

Sporvejsventesalen ved Vestre Kirkegård.

122 år gammel ventesal

MÅNEDENS BILLEDE(R) juni 2015.

Historikken kort fortalt:

Bygningen blev taget i brug 1893 til gavn for de ventende passagerer til en hestesporvognslinie. Transportmidlet blev i 1902 ved overgangen til el erstattet af en elektrisk drevet sporvogn med linietallet 16. Linien blev senere i forbindelse med flere linieomlægninger og –ændringer udskilt fra linie 16 og neddroslet til en pendullinie mellem Enghave Plads og kirkegården – med linienummeret 16ex.

28.oktober 1956 overgik linie til busdrift med linietallet 45. Driften varetoges af både KS og HT, hvorefter den indstilledes ved køreplansskiftet 28. oktober 1990. Det skyldtes faldende passagertal. I sporvognstiden huserede denne skrøne, at passagererne (mestendels ældre) kun løste en ligeud i stedet for en omstigning, da de ikke var sikre på, at de nåede tilbage igen.

Senere flyttedes ventesalen ind på kirkegården og anvendtes som oplagsrum for bl.a. kasserede gravsten af kirkegårdspersonalet. (Dér kunne man altså få kors i r….!) I løbet af 70`erne fik museet tilbudt denne, der derefter fungerede som opholds- og oplagsrum, indtil museumsstrækningen blev udvidet, og vi i 80`erne opstillede den ved stoppestedet Flemmingsminde. Bygningen er 2008-2010 blevet totalrenoveret hos Teknisk Skole i Herlev samt åbnet igen august 2010. Ventesalen indeholder plancher, der bl.a. fortæller om den midtsjællandske jernbane, der indtil nedlæggelsesåret 1935 lå på den tracé, vi i dag kører på.

OBS: Min far Andreas Ferdinand Liebst, født 1884, har som teknisk tegner / brokonstruktør hos DSB i Sølvgade været med til at tegne de fleste af de broer, der var på denne jernbane – herunder også den bro, vi kører under på strækningen. Stoppestedet hedder ”Broen”. Vi har papiret med projektet, sirligt underskrevet af min far. Det lykkedes mig ikke at få den omdøbt til Andreasbroen.

Hosstående fotos viser glimt fra linie 16x` og 45` rute. Desuden ses renoveringen og den nuværende placering / anvendelse på museet ved stoppestedet Flemmingsminde. DING. Så er der afgang!

Tekst og fotos KELA 43/Torben Liebst,  samt hans fotoarkiv.
Web: Søren Sol Meyermagnifying_glassDirekte link til Arkivets online billedgalleri – (Vestre Kirkegård)   TRYK HER!


Udbred kendskabet til Arkivet.