August

Bydelskort 1938. På dette bydelskort ses Frederikslunds beliggenhed i forhold til de nye boligblokke, som enten er opførte eller under planlægning.

 

Månedens billede/r opviser det sted hvor en af de fire oprindelige gårde i Kongens Enghave “Frederikslund” lå placeret – nemlig ved den gamle Enghavevej som tidligere egentlig gik helt ud til Gl.Køge Landevej, men omkring 1925-1930 blev forkortet indtil Sydhavns Plads.

På dens tidligere strækning kom vejen/e nu i stedet for til at hedde Borgbjergsvej – Glucksvej – Wagnersvej – Stubmøllevej – Ellebjergvej.

Gården har med sine 4 længer været placeret hvor nu ejendomskomplekset: A/B Stubmøllegården ligger – skåret igennem af opgangene Sjælør Boulevard nr.11 & 13. og delvis inde på nuværende ejendoms indre gård.

Gårdens historie strækker sig fra omkring 1831 hvor major Falkenskjold opbyggede den som en lystgård – og familiens sommerresidens. De sidste ejere (tre brødre Pedersen og en søster gift Olsen) nedlagde gården omkring 1930 og dannede et aktieselskab – som sidenhen udstykkede og solgte den tilliggende jord – hvoraf Musikbyen opstod.

Lokalarkivet ligger inde med to grafittegninger af gården tegnet 1936, men intet andet synes at være blevet efterladt som kan påvise gården og dens eksistens. Arkivet er således interesseret i billeder og/eller personer som ligger inde med kendskab og materialer herom.

Gert Topp
Opdateret 10/22.


Udbred kendskabet til Arkivet.