December

photogriff709_016

Månedens billede viser Ellebjerg skole november 2008 – taget fra skolegården (den store).

Oprindeligt var skolen normeret til 1300 elever ved åbningen 1950 – men antallet var betydelig større fra start af – og steg hurtigt til o.1900 elever. (hvis belægningen da var 35 elever i klassen = mere end 50 klasser pr.undervisningsdag).

Overbelægningen skyldtes kombinationen af for få skoler i bydelen – plus “de store årgange” (fødselsårgangene 1943-1950). Tidligere havde bydelens anden skole (Bavnehøj – indviet 1930) “taget” alle undervisningspligtige elever – men nu overførtes elever, der var startet på Bavnehøj skole 1947-1949 til Ellebjerg skole ved dens start 1950.

Først o.1967 faldt antallet af skolesøgende – og er pt 429 elever fordelt på 22 klasser (ca.19-21 elever pr. klasse) (Se: evt skolens hjemmeside www.ellebjergskole.kk.dk).

Lokalarkivet har i sit billedarkiv en god samling af elevfotos – også af årgangene (1947)1950-1961. Men den er ikke komplet – så vi søger skolefotos (både fra Ellebjerg og Bavnehøj skole) fra disse år.

Lån os dit skolefoto så vi kan tage et kopi heraf – evt med det samme!

Gert Topp


Udbred kendskabet til Arkivet.