Juli

100_0290

Månedens billede viser denne gang stedet hvor arkæologer har påvist bydelens første beboelse:

“jægere, fiskere og samlere,, bosat på en lille holm ud for Sjællands kyst” – for 7000 år siden.

Nemlig i parkanlægget ved Louis Piosgade og Borgmester Christiansens Gade.

Det har ikke (pt) været muligt at få nogle af de oprindelige beboere i tale – men lokalarkivet vil stille sig velvillig angående interviews – hvis nogle af disse skulle dukke op på et senere tidspunkt!

Gert Topp


Udbred kendskabet til Arkivet.