Juni

100_0255-2

Juni månedens billede opviser hjørnet af Hammelstrupvej-Stubmøllevej hvor den i folkemunde så berømte Café “Skraldemandskroen” lå – indtil 1967.

Skraldemandskroen under nedrivning.

Egentlig hed den “Kongens Enghave – Café & Frokoststue” – men den daglige opmarchering af flertallige heste-trukne skraldevogne foran caféen med hestene gumlende løs på deres brød mv. i deres påsatte muleposer havde omdøbt navnet på caféen/kroen.

Skraldevogn udenfor skraldemandskroen på Hammelstrupvej.

Skraldevognene var Københavns kommunens dagrenovationsvogne som igennem 30-40 år dagligt kørte turen fra og til aflosningspladsen. Når disse vogne havde været ude på lossepladsen og afleveret deres last af skrald fra det meste af København, holdt skraldemændene på tilbagevejen som regel pause på caféen.

Et udslag af disses daglige besøg var mængden af øl kapsler i flere lag foran caféen som udgjorde sin egen helt specielle brolægning. Børnene brugte af disse kapler og satte dem under foden hvor de så blev trukket og skubbet under ørerivenne larm indtil overdelen var slidt af kaplen!

I løbet af 50erne og 60erne blev disse “een-hestes trækkraft” udskiftet med motor-hestekræfter – hvilket så igen ændrede skraldemændenes daglige rutiner – og behov. De stoppede med at benytte “kroen” – og 1967 var det så slut for denne. Ejeren af grunden – murermester P.O Jensen havde planer om stort byggeri – nemlig den nutidige på fotoet. Bygningen med caféen blev nedrevet – og HB (nu: Superbrugsen) rykkede ind.

Lokalarkivet mangler (pt) fotos af disse hestetrukne dagrenovationsvogne – og er interesseret i kontakt til personer som ligger inde med sådanne billeder!

Gert Topp
Opdateret – 10/22


Udbred kendskabet til Arkivet.