Maj

100_0251

Månedens billede viser stedet for en af bydelens oprindelige gårde: “Vilhelmsminde“. Som var placeret med sin sydlige længe i nuliggende SØNDERSTRANDHUS og sin nordlige længe i nuværende Mozartsvejs udmunding i Mozarts Plads – og da disses opførelse og anlæggelse lå i vejen herfor.

Gården var oprindelig en lystgård med have – men uden jordtilliggende.

Købmandshandelen blev indrettet i gården i løbet af 1880`erne og var samlingspunkt for Frederiksholm teglværks arbejdere – helt indtil teglværket lukkede 1918. Arbejderne købte her deres dagligvarer og i det indrettede “cafeteria” kunne de få stillet deres sult. Yderligere kunne de (bl.a) om sommeren deltage i den årlige havefest som købmanden inviterede til – og der “gik ry om”.

Arbejderne kaldte stedet for “Lille Danmark” – for hvad fornødenheder de end havde behøvede de ikke at gøre en lang rejse til hovenstaden herfor. Alt kunne fåes i “Ll.Danmark”/”Gl.Danmark”.

Wilhelmsminde / “ Lille Danmark”. Gården blev nedrevet o. 1935 i forbindelse med anlæggelse af Mozarts Plads.

Gert Topp

Opdateret 10/22.

Udbred kendskabet til Arkivet.