Marts

marts08a


 

Tilføjelse:

Siden denne artikels publicering er et foto af gården fremkommet af lokalarkivets gemmer – påtegnet året 1917 – og visende gården fra bagsiden.

Billederne viser det sted hvor een af de fire oprindelige gårde i Kongens Enghave “FREDERIKSLUND” lå placeret – nemlig ved den gamle Enghavevej. Vejen gik tidligere egentlig helt ud til Gl.Køge Landevej – men omkring 1925-1930 blev den afkortet indtil Sydhavns Plads.

På dens tidligere strækning kom vejen/e nu istedetfor til at hedde Borgbjergsvej – Glucksvej – Wagnersvej – Stubmøllevej – Ellebjergvej.

Gården har med sine 4 længer været placeret hvor nu ejendomskomplekset A/B Stubmøllegården ligger (Sjælør Boulevard/Rubinsteinsvej) – faktisk skåret igennem af opgangeneSjælør Boulevard nr.11 & 13 – samt noget af området inde på nuværende ejendoms indre gård.

Gårdens historie strækker sig fra omkring 1831 – hvor major Falkenskjold opførte den som lystgård – og familiens sommerresidens. De sidste ejere (tre brødre Pedersen og en søster gift Olsen) nedlagde gården februar 1930 – og dannede et aktieselskab (A/S Frederikslund). sidenhen solgtes den tilliggende jord til beboelse – hvorag Musikbyen opstod.

Aktieselskabet brugte indtil 1936 gårdens længer til udstilling af nye møbler – og blev “verdenskendt som “møbelforretningen på Enghavevej”. historien går at indtil flere interesserede har taget gruelig fejl af vejens længde til adressen (sporvognen gik da kun til Sydhavns plads) – når de kom for at se udstillingen og fandt at stedet lå “så langt ude”.

Lokalarkivet ligger inde med to grafittitegninger af gården tegnet 1936 – men intet andet synes at være blevet efterladt , som kan påvise gården og dens eksistens.

Arkivet er således interesseret i billeder og/eller personer som ligger inde med kendskab og materialer herom – eller kender til nuværende efterkomeres eksistens.

Gert Topp


Udbred kendskabet til Arkivet.