Oktober


Nye informationer tilgået siden artiklens fremkomst oplyser at de fleste af eleverne som startede i årene 1947-1950 forblev på Bavnehøj skole hele ders skoletid.

Disse der startede på Ellebjerg skole 1950 skal således være udtrukket af de eksisterende klasser.

Yderligere oplysninger til afklaring af forholdet ønskes derfor!

Oktober måneds billede er to klassebilleder fra Ellebjerg skole.
Nemlig 2b + 2d af årgang 1948 – som var startet i skolen endnu inden denne overhovedet var blevet bygget. (skolen indviet 12. januar 1950).

Alle disse årgange 1947-1949 (?12 klasser) måtte derfor begynde deres skolegang på Bavnehøj skole (dengang bydelens eneste skole). Efterhånden som Ellebjerg skole blev taget i brug, overflyttedes disse klasser så hertil.

De to fotos indgår i lokalarkivets samling af skolebilleder fra Ellebjerg skole. Men denne er langtfra komplet – hvorfor vi er interesseret i enhvert supplement hertil (især de første 15 årgange (1947-1961)).

Klassens elever har vi (pt) ikke navnene på – men har interesse i at få disse oplysninger!


Udbred kendskabet til Arkivet.