September

kopi_af_100_0293

Månedens billede viser stedet hvor bydelens første kirke stod.

En lille anneks-barakkirke af træ hvis formål det var at betjene “udsognsbeboerne” i kirkesognet Valby, indtil den egentlige kirke – endnu ikke bygget – stod klar.

Oprettelsen af det nye selvstændige kirkesogn: Frederiksholm skete 1922 – men man havde forregnet sig mht økonomien og dermed kirkens omfang. Fra at have tænkt sig et bygningsværk i omtrent domkirkestørrelse, ophøjede kirkemyndighederne den da nylige (og eneste) opførte bygning – menighedshuset – til kirkerum 1927 – og meldte opførslen af Frederiksholm kirke for færdigt. Aktuelt udgør det stadigvæk kirken.

Eneste tilføjelse er tårnet – som kom til samtidigt med opførslen 1952 af bydelens anden kirke – Sjælør kirke. Mon tårnet var afbigt for den sognedeling som dette byggeri betød?

Seneste nyt er jo så nedlæggelsen af Sjælør kirke – og den sognesammenlæggelse dette betyder. Hvis altså Frederiksholms kirke fortsat består.

For der er også luftet ideér om en kirke ved havnen. Hvor kirkegrundlaget i disse år forbedres kraftigt sfa lejligheds-byggeriet ved havnen.

Gert Topp


Udbred kendskabet til Arkivet.