Februar

photogriff702_011

Månedens billede er taget fra det aldersopdelte parløb – en af aktiviteterne for festdeltagerne ved H/F Mozarts 60-års Jubilæumsfest i september 2008.

Haveforeninger har der ligget i bydelen siden starten af 1900-tallet. Antalllet af disse kan i perioden 1903-2008 opgøres til 31 stk. (Se: hjemmesiden: – Arkivet – Foreningsarkiv) – og er netop arbejderkvarterets kendingsmærke.

Her har famniliesamværet kunne udfolde sig (især) om sommeren – men sådan set også hele året rundt. Folk af forskellig observans har boet og søgt at komme til at bo herude – hvor deres drømme om egen bolig og eget jordstykke kunne realiseres. Haven/haveforeningen blev deres fristed – her kunne de udfolde deres åbenlyse- eller skjulte interessesfærer. Også disse som ikke netop søgte myndighedsoverformynderi – altså folk med mange slags interesser.

Og her har fantasien og kreativiteten mht beboelsesformen og boligens udseende altid været stor – spændvidden kan være lige fra FORD-kasser til arkitekttegnede (selv)byggede murstens- eller betonhuse. Helårbeboelseslivet her var forhen særdeles primitivt angående VVS-faciliteter – men tiden og haveforeningens historiske udvikling har indhentet disse “mangler”. Nu er der både den billige husleje (og billige skat?) – OG faciliteterne vand/el/varme – samt TVkabel/IT/Beboerhus/evt. Indkøbsforretnbing/parkeringsfaciliteter mv.

Den lange venteliste “for at komme ind” tæller dog på minussiden.

Gert Topp

 

Udbred kendskabet til Arkivet.