Marts

logogri`f_fhoto202_009

Månedens billede viser stedet i Sydhavnen – hvor tidligere FORD Motorkompagnis samlefabrik for Nordeuropa lå i perioden 1925-1980¨erne ( ved Borgmester Christiansens gade udmunding i Sydhavnsgade).

Efter lukningen blev fabriksbygningen indstillet til fredning fra sin historiske betydning – men blev 1995 alligevel underkendt herfor da ejer og fredningsmyndigheder ikke kunne blive enige om betingelserne for renoveringen.

Sidenhen er fabriksbygningen med sit karakteristiske “tårn” så blevet nedlagt og vejnettet omlagt fra Sjællandsbroen og Øresundsforbindelsen. Stedet har derved helt skiftet udseende.

Gert Topp

Udbred kendskabet til Arkivet.