September


Stedet siden trediverne hvor bydelens klubber og foreninger fik sit større samlingssted for afholdelse af sine aktiviteter og traditioner.

Engholmen – indviet 1937 med selskabslokaler, biograf og badmintonhal øverst oppe.

Nu – er biografen og selskabelighederne væk. Traditionerne udtømtes eller ændredes – og hjemmebiografen tog over på det kulturelle behovsområde.

Kun er badmintonhallen stadig aktiv. Men her skal klubben se op for ikke at få for stor succes – thi hallens mål er for lille til TV-transmission.

Gert Topp

Udbred kendskabet til Arkivet.