April

slusen-60erne-1

Månedens billede er fra 1950érne – og viser slusen og Sluseholmen med hovedbygning. Her boede fra starten i 1904 sædvanligvis 2 familier ad gangen – f.eks. slusemesterens familie i stuen – og evt. maskinmesterens familie på 1.sal.

Slusemesteren var ivrig jæger – og gik når han ikke skulle passe slusen på jagt i det store naturområde. En jagtbog af ham som er blevet overladt lokalarkivet beskriver denne hans passion..

Slusen er nu officielt nedlagt – men en privat interesseforening sørger nutidigt for at anlægget er i orden – og har desuden indført en løbende vagtturnusordning, hvorfor publikum stadigvæk på visse tider kan komme og se sluseanlægget i funktion.
Tillige er et museum ang. sluseanlægget under opbygning.

Gert Topp

Udbred kendskabet til Arkivet.