August

aug2010-1

Månedens billede er fra en adresse i Bådehavnsgade – og taget omkring starten af 90´erne. Hesten er vel blevet benyttet i andet praktisk øjemed – men har så stået “opstaldet” her.

Flere (og bedre) informationer søges angående “historien bagved” dette foto.

Gert Topp

Udbred kendskabet til Arkivet.