Februar

teglholmen_luftfoto

På billedet ses luftfoto over Teglværkshavnen og Teglholmen 2009. Som blev anlagt af brødrene Køhler fra Frederiksholms Kalk- og Teglværker i 1990erne.

Disse stod og manglede stedet for ind- og udskibning til deres teglproduktion – og da disse betingelser ikke var tilstede andetsteds, inddæmmede de området og anlagde havnen uden godkendelse.

Over havneløbet til venstre for Teglholmen anlægges en bro – til Sluseholmen. Anlægsarbejdet er startet januar 2010 – og forventes åbnet februar 2011.

Herved lettes adgangen til området og de nye tiltag her: Sydhavnsskolen – havnebadet “Koralbadet” (åbner sommer 2011) – Havnebussen (til centrum).

Navnet på broen kunne  passende blive: “Køhlerbroen” – efter de ovennævnte brødre.

Gert Topp

Udbred kendskabet til Arkivet.