Maj


Billederne fra fiskerlejet i Bådehavnsgade, Sydhavnen er vel taget i starten af 1990érne.
Lejet er sidenhen blevet nedlagt – dels som følge af omstrukturering, omlægning og/eller flytning af bådelauget/klubben – dels fra forringede erhvervsmuligheder for fiskeri.

På det ene billede ses en del af fiskerflåden liggende fortøjet ved en af molerne.
På det andet bemærkes bl.a fiskegarn hængt til tørre.

Lokalarkivet har en del fotos og nogle film fra bådeklubberne tilknyttet Sydhavnen – som kan beses på arkivet.

Gert Topp

Udbred kendskabet til Arkivet.