Marts

beethvnsv13-10001

Nye oplysninger + foto fra stedet 1950ca (givet af Birgit gift Larsen april 2011) – som da boede i nr 13) viser at her i 50´ erne (måske 1945-1960) lå en købmandsforretning (Palma). Og at Stella Nova-Kehlet havde forretningen på hjørnet af Mozartsvej (i hvertfald) 1963. Samt at malermesteren holdt til i opgangens stuelejlighed. (altså ikke i forretningens lokaler – red.). Den nuværede butik udgør tilsyneladende disse to tidligere forretninger.

KRAK 1967 oplyser at I. Lynggaard, slagtermester (på adressen) er forretningsindehaveren dette år.

Siden at de handlende omkring 1913 i større antal – i forbindelse med AKBs boligbyggeri af Karré 1 & 2 – begyndte at åbne forretninger i Kgs.Enghave, er disses indretning, udseende og vareudbud overgået store omvæltninger. Også angående mht hvem som i tidens løb har indrettet sig på adressen.

Et eksempel herpå er månedens billede. På adressen Beethovensvej 13 i ejendomskomplekst “Kalvebod” forefindes nu “Kiosk Beethoven” – men tidligere har dels en malermester her haft sin virksomhed (B W Braun pr.1950 -1963) – og før da havde slagtermester W Mouritzen sin slagterbutik her (1930-1939).

Gert Topp

Udbred kendskabet til Arkivet