November

dhataph1-115

Bydelen har tidligere haft sit eget herresangkor. I lokalarkivets samling indgår dette foto fra 1938 af “Sangkoret FREDERIKSHOLM”.

PÅ daværende tidspunkt hed korets dirigent Berisowsky (med reservedirigent “Silber”).

Billedgiveren er noteret som: Carly Petersen, Nørrekær 16, 14.sal. – måske endda medlem af koret?

Herudover vides pt ikke mere- så hvis nogen ligger inde med bedre information om dens medlemmer og virke er lokalarkivet interesseret at vide herom.

Gert Topp

Udbred kendskabet til Arkivet.