September

mdnssept2010-2

Oprindeligt udgjorde huset på billedet før 1850 den ene længe i den oprindelige gård “Larsens Minde” (som nok har været tre-længet). Men ejeren af gården “Frederiksholm” fusionerede o. 1850 med den – hvorefter den indgik i denne ejendom.

Da teglværket kom til i 1871 bevirkede dette at huset/længen indrettedes til skole (bydelens første) for teglværkets funktionærbørn – og virkede som sådant indtil teglværkets nedrivelse o.1918.

Huset stod derefter (ubenyttet?) – efterhånden helt omgivet af 1930érnes tilkomne ejendomskomplekser – indtil nogen i kommunen (nu ejeren) – trods stor lokal protest fandt på at nedrive huset o.1994/1995

Gert Topp

Udbred kendskabet til Arkivet.