November

nov2011.1


Månedens billede viser tre af de seks-syv villaer med helt specielle navne som i årerne 1895-1910 blev bygget på den daværende yderste del af Enghavevej (nu: Stubmøllevej). Dengang nærmest “lå de på landet”.Med navne som: – “Kajs Lyst” – “Tulles Minde” – Villa “Lasse – Villa “Quissisiana” – Villa “Avenir” – Villa “Flora Danica” – Villa “Miss”.

Opslag i KRAK, diverse år påviser den hastige udskiftning af villaernes beboere gennem årerne – at her flytter folk ind, som snarligt afventer en bedre eller større bolig – “er på træk”.

Beboerne udgør et righoldigt og varieret udbud af arbejdskraft indenfor de eksisterende faggrupper bl.a: maskinsnedker – politiassistent – vognmand – møbelhandler – frøken – mejeriejer – murermester – fabrikant – jernhandler – stukatør – bogholder – translatør – inkassator – kasserer – fuldmægtig – maler – lagerekspedient – garver – eks-proprietær- ingeniør.

Billedet er vel fra sidst i 60´erne.

Gert Topp

Udbred kendskabet til Arkivet.