Oktober

mdsbill-okt2011
Dansk Asfaltfabrik (sidenhen?) Københavns Asfaltkompagni (KAK) – lå i Sydhavnen (1903) 1910-1960ca.


Alle børn som er vokset op i Sydhavnen i 40èrne og 50?erne kender til denne virksomhed, som bl. a. asfalterede bydelens ejendomsselskabers gårdmiljøer – og sørgede for ved gentagne vedligeholdelsesbesøg at lægge nødvendige “sorte klatter” på hullede steder for at holde asfalten nogenlunde intakt.

Billedet er måske taget i forbindelse med Frederiksholm Teglværks nedlæggelse i 1918?

Udbred kendskabet til Arkivet.