September


Bjarne Weesch påpeger i mail pr. 4/9 2011 at Linie 11 kaldes “Undulaten” – pga linieskiltets blå-grønne farve. Og at linien nedlagdes 21. juli 1958. Samt henviser til Erik Vagn Petersens hjemmeside om bl.a. Valby Gasværks damplokomotiver på “godstogslinien” – som bl.a. førte tværs over Enghavevej – og benyttedes indtil 1960.

Togbroen over Enghavevej ved nuværende Sydhavns Station forhindrede i starten (o.1915) Københavns Sporvejes dobbeltdækkervogne i at kunne køre til endestationen på Sydhavns Plads. På Enghave Plads omskftedes derfor til enkeltdækvogne, hvilket bl.a. betød ekstra rejsetid.

De to fotos er nok fra 1950-erne – og viser dels et damptog på vej over broen over Enghavevej – dels Linie 11 ad Enghavevej på vej til Mozarts Plads, hvor den havde endestation indtil 1957 (hvor linien blev nedlagt).

Gert Topp

Udbred kendskabet til Arkivet.