April

mdapril2012-1

Månedens billede er denne gang et view udover motorbådsklubben ´TREKANTENs´ fortøjningsbro i Sydhavnen. Måske er fotoet taget i 1950érne?

Som det fremgår af billedet var der dengang ikke fortøjningsproblemer af nævneværdig grad mht til at få adgang til pladsen. Det venlige skilt med sin præcise information om gældende regler har tilsyneladende haft sin ønskede virkning.

Lokalarkivet har blandt sine VHS-bånd en film med optagelser fra sejlermiljøet i lyst- og motorbådshavnen, Sydhavnen. Desuden 2 DVD `er  med fotos fra netop “TREKANTEN” (1996).

Gert Topp

Udbred kendskabet til Arkivet.