December

AKB Frederiksholm har 100-års Jubilæum i 1913. Månedens billede af de to postkort viser dels Karré 1, hvor de første beboerne flyttede ind den 21. oktober 1913, dels Karré 8 opført 1926. Vejnavnene på Karré 8 er de oprindelige, men Frederiksholmsgade skiftede navn til Borgmester Christiansens Gade i 1938, og Enghavevej skiftede navn til Borgbjergsvej i 1949.

Billedet af Karré 8 er taget fra Mozarts Plads.

Menneskene på det ene billede er pt ukendte men vil være interessant at få identificeret.

Udbred kendskabet til Arkivet.