Februar

Mail pr. 29/2 2012 fra billedernes givere præciserer hvornår:

“Vinterbilledet er fra februar 1992.
Sommer billedet er fra september 1993”.

“Begge billerder er taget fra altanen Sjælør boulevard 24, 3 mod øst – i retning mod Karens Minde og Sjælør Kirke”.

Årtidsbestemt motiv af samme sted – taget fra øverste altan på Sjælør Boulevard (ejendom: Seierøehus).

Fremhæver markant især legepladsen ved Mozartsvej ved vintertide – uden grønt og skyggefulde træer.

Sjælør Boulevard kom til i 1925 – og så (usædvanlig) bredt som den er funderet ville den sagtens kunne matche en betydelig stærkere trafik.

Men den udvikling skete ikke. Tværtimod blev bydelen (Musikbyen) i 60érne nærmest isoleret fra biltrafikken – ved vejindsnævring i form af to stensætninger på tværs med rød-hvid stribede advarselsskilte – med kun lige plads til en bil ad gangen igennem – for enden af Stubmøllevej. Samt en buspassagegrav i Borgmester Christiansensgade ved Scandiagade.

Billederne er taget i 1990´erne.-

Gert Topp

Udbred kendskabet til Arkivet.