Januar

mdjan2012-2

Månedens billede er fra havnemiljøet i Sydhavnen – og viser kontrasten mellem sluseanlægget (anlagt 1903-04) + Fiskerhavnen (erhvervsfiskere og fritidssejlere) som vel er anlagt nogenlunde samtidigt – samt slusehavnen (med ´husbåde´ fra omkr. år 2000)

– overfor de nye boliger på Sluseholmen og Teglholmen (sidst i 90érne + efter 2000) som er skudt op her – og fuldstændigt har forandret nærmiljøets udséende.

Billedet er vel taget omkring år 2000.

Gert Topp

Udbred kendskabet til Arkivet.