Juli

jul2012-2

Frantz Trygve Nielsen, barnebarn af træskohandler Jensen, har pr 26/10 2012 tilsendt lokalarkivet følgende nye informationer angående juli måneds billede:

Herved en høflig oplysning om billedet der viser Træskohandler Hans Edmund Jensen og hustru Agnes Jensens forretning, det vil sige Annexet, udvidelsen af forretningen den røde træbygning. Oprindelig startede træskohandleren sit virke i forretningen til venstre for cykelhandleren engang i 1920erne, denne træskoforretning er afbildet i en bog med tegninger af Ebbe Sadolin, side 29 nederst. Bogen er udgivet i 1946 på Carit Andersens forlag. Billedet har titlen:
Fodtøjsudsalg i Sydhavnskvartret.

Det ovenfor nævnte ægtepar drev i fællesskab en forretning der Havde en stor kundekreds gennem tre årtier. Man solgte træsko, samt man reparerede lædersko, og hvis nødvendigt blev overlæderet Sømmet fast på en ny træskobund. Kunderne var ofte fattige arbejdere der betalte af på de købte træsko. Det kunne dreje sig om små beløb ad gangen, men kunne være en stor post for en fattig arbejderfamilie.

Arbejdspladserne lå ved Havnen og rundt omkring, og boligerne var I
Sydhavnen. Betalte man ikke til tiden, måtte min mormor Agnes Jensen møde op når arbejderen fik sin ugeløn om lørdagen. Det skulle ske Førend arbejderens kone kom for at forhindre at manden gik på værtshus med ugelønnen. Det skete at Arbejderens hustru opsøgte min mormor og bad om at få udbetalt afdraget” der var ingen penge til mad.

Ofte måtte afdraget gives tilbage og ny aftale indgås. Der kunne være noget nedsættende i ordet tøffelhandler, men det var ærligt og fast arbejde.

Mine bedsteforældre boede Louis Pios gade 1, 2v. i mange år. Havde
kolonihave i Haveforeningen Frem (ved lergraven).

P.S. billedet med cykelforretningen. I 1940erne var indehaveren af
cykelforretningen, dengang aktiv i Modstandbevægelsen.

Med Venlig hilsen, Frantz Trygve Nielsen, barnebarn af ovenfornævnte træskohandlere.

Som følge af diverse indlæg fra Facebookgruppen: ´Er du vokset op i Sydhavnen……´ angående juli månedes billede – ser det ud til at den korrekte stedsangivelse skal være Frederiksholms Havnevej – alias Vasbygade – med indehavere Hans Edmund & hustru Agnes Jensen (1920´erne-1950´erne), som “lavede sutsko af brugte bildæk som såler” i ´Træsko Skotøj´. Tak til personerne bag indlæggene.

At gadenavnet korrekt hedder: ´Hørdumsgade´ (ikke Hørdamsgade) – hvor skomager Andersen havde sin butik 1943-1964.
Fotoet er måske fra okt 1959.

Beklager forviklingerne!

Gert Topp

Blandt de mange lokalhandlende i Sydhavnen lå i 1940-1960érne på Enghavevejs sydlige del – mellem Hørdamsgade og Sydhavns station – dels cykelforretningen “ROSEN” (ikke nævnt i handelsforeningsregistret) – dels naboen – skomagermester A Andersens skomagerbutik. Andersen er noteret her 1943-1964.
Stedet er ikke matrikuleret (KRAK 1967) – men er noteret for husnummer (Enghavevej) 198.

Billedet er vel taget i 1960´erne!

Udbred kendskabet til Arkivet.