Maj

maj2012-2

Måneden bilede er et view udover Hammelstrupvej.- netop taget på tidspunktet  (?førend 1957) for opførelsen af ejendomskomplekset Hammelstrupvej 24-30 (matr.189). Endda førend lokalarkivets formand endnu var flyttet ind i ejendommen.

Markant at vejens ene halvdel er brolagt – den anden del asfalteret, velsagtens for bedre at “stå imod`” de hestehove i to-spands hestevogne som dagligt både ud- og retur travede Københavns skrald ud på Sydhavns Losseplads – “lidt længere ude” for enden af vejen.

Her for enden af vejen begyndte også Valby Strandpark (nu Valbyparken) – med Rosenhaven og sidenhen Trafiklegepladsen – altsammen anlagt  (?1940´erne) ovenpå den tidligere losseplads her. Ligeledes fodboldanlægget med de 20 fodboldbaner.

Villaen i nr. 14 (matr. 193) er en af de tidligste af sin slags i Sydhasvnen – og var indtil 50´erne øldepot for Tuborg (bemærk skiltet).

Gert Topp

Udbred kendskabet til Arkivet.