November

nov2012-2

Lokalarkivet har modtaget mail fra Per Ekstrøm (her i uddrag), som mener at billedet er yngre end 1959:

Ser man nærmere efter på billedet, så har bilen der holder forrest hvide nummerplader. De blev ført indført en gang i 1970érne. Bilen ligner heller ikke en model fra 50´erne.

Gadebelysningen er med neonrør, hvilket også tyder på, at billedet er yngre. Oppe i højre hjørne er et påbudsskilt om stopforbud. Jeg mener de først blev indført senere.

Sidst, men ikke mindst, så ser det ud som om der er parkeret sættevogne længere nede sammen med containere. Det passer ikke til 50´erne.

Jeg tror billedet taget en søndag, hvor der ingen aktivitet har været på virksomhederne. Som jeg huske det, så blev al trafik ledt gennem Borgmester Christiansensgade over Sjællandsbroen. Sydhavnsgade var på søndage og efter arbejdstid meget tom.

Fotoet viser Sydhavnsgade – som tidligere fungerede som eneste vejforbindelse til FrederiksholmsTeglværks anlagte havn og bl.a. FORDs Fabrikker – og sluseanlægget. Nu udfaldsvej til Sydmotorvejen og Øresundsbroen – og derfor en af de mest trafikerede veje ud af. København.

Fotoet er helt mennesketomt – med kun få parkerede biler i vejsiden. Med så lidt “gang i gaden” må billedet være taget førend Sjællandsbroens åbning 1/3 1959.

Ifølge KRAK 1967 bor i nr. 26 er firmaet Grønbech MJ & Sønner. I nr. 17 + 22 ligger Christianholms Fabr. Akts.- og i nr. 16 + 24 firmaet Citroén. Ligeledes i gaden i nr .19 holder Danske Kul Komp. A/S og i nr. 25 Montana A/S til.


Udbred kendskabet til Arkivet.