Oktober

På billedet (må være fra før august 1958) ser linie 3 ud til netop at skulle forlade Mozarts Plads - destignationsskiltet viser: ´Strandboulevarden´ - på Østerbro - og på pladsen holder endnu linie 11 - uden bivogn. Ovre ved stoppestedet ud for Engholmen Syd holder buslinie 22 - også den næste tur vil gå til Husum. Ingen andre mennesker eller anden trafik ses - måske er det ved frokosttid - lidt usædvanligt for bydelens samlepunkt.
På billedet (må være fra før august 1958) ser linie 3 ud til netop at skulle forlade Mozarts Plads – destignationsskiltet viser: ´Strandboulevarden´ – på Østerbro – og på pladsen holder endnu linie 11 – uden bivogn. Ovre ved stoppestedet ud for Engholmen Syd holder buslinie 22 – også den næste tur vil gå til Husum. Ingen andre mennesker eller anden trafik ses – måske er det ved frokosttid – lidt usædvanligt for bydelens samlepunkt.

Sporvognlinierne 3 ,11 og 16 hører så afgjort med til hvordan bydelen har udviklet sig – indtil 1973. Sfa den stærkt voksende befolkningstilvæktst samt bl.a. de nyopførte AKB ejendomskomplekser i Musikbyen steg behovet for bedre og hurtigere offentlig transportmuligheder til og fra bydelen.

Linie 3 Fik 1915 først endestation på Sydhavns Plads – men sporene bliver 1937 forlænget til Mozarts Plads – og linie 3 forflyttet hertil. Linien overgår til busdrift 28/4 1968 – og endestationen forflyttes til Valbyparken for enden af  Hammelstrupvej.

Fra 15/10 1944 til sin nedlæggelse 21/7 1958  var Mozarts Plads den sydlige endestation for linie 11.

Linie 16 kom til samme dag som linie 11 blev nedlagt – men blev så flyttet til Toftegårds Plads d.13. oktober 1968.

Københavns Sporveje blev nedlagt 1973.

Udbred kendskabet til Arkivet.