okt2012-3

På billedet (må være fra før august 1958) ser linie 3 ud til netop at skulle forlade Mozarts Plads – destignationsskiltet viser: ´Strandboulevarden´ – på Østerbro – og på pladsen holder endnu linie 11 – uden bivogn. Ovre ved stoppestedet ud for Engholmen Syd holder buslinie 22 – også den næste tur vil gå til Husum. Ingen andre mennesker eller anden trafik ses – måske er det ved frokosttid – lidt usædvanligt for bydelens samlepunkt.

Udbred kendskabet til Arkivet.