April 2013

apr2013-3
Billedet viser Pumpehusvej mod nord. Til højre ligger haveforeningen ´Frederikshøj` – og Kulturhus Karens Minde ses nede til venstre.

Pumpehusvej – oprindeligt anlagt som en grus- og tilkørselsvej til den for enden af vejen anlagte Københavns Kommunes Kloakpumpestation samt den tilstødende haveforening “Frederikshøj”.

Navnet har vejen haft i hvertfald fra 1949 – hvor Københavns Sporveje fik anlagt ´et tjenestespor´ som endte der for enden af Pumpehusvej – benævnt ´Tippen´. Benyttet af KS´s rensesporvogne “sporvogns-skidt-skinne-skrabere” (alias SSSS´erne) – til efter sine ture rundt i hele sporvognsnettet at udtømme sit oprensede affald her.

Herude på ´Tippen´ – et af KS sporvejenets yderste ender blev i årerne 1964 til 1972 550 sporvogne sendt til afbrænding og ophugning.

Dengang i 1949 havde Pumpehusvej dræningsgrøft i vejens højre side – og store skyggefulde træer med grene hængende udover grøften. Lige til at klatre i. På et tidspunkt må vejen være blevet asfalteret – men desuagtet var den altid hullet og i dårlig stand.

Så 1.jan 1908 skifter vejen navn efter en beslutning i Borgerrepræsentationen – og indvies efter en hovedreparation efter alle nugældende regler angående offentlig vej d. 25. april 2010 – nu til navnet: ´Thomas Koppels Allé´

Relevante links:

Udbred kendskabet til Arkivet.